Ranperda APBK 2016

Ditulis oleh jgadmints, pada Kamis, 18 Februari 2016

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

T.A. 2016

 

Rancangan Qanun tentang APBK 2016
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK 2016
Rancangan Ringkasan APBK T.A. 2016